bài phát biểu của thắng sau khi làm tổng thống

Ông Trump phát biểu sau khi thắng cử “Tôi sẽ là Tổng thống của mỗi người Mỹ”

1478682123 “Chằng có giấc mơ nào quá lớn cả và cũng chẳng có thách thức nào quá lớn. Nước Mỹ sẽ không còn điều phải giải quyết gì hơn là đất nước tốt nhất. Chúng ta phải khẳng định số phận của nước này và mơ lớn, dũng cảm và dám làm”. Cùng với gia đình