cập nhật Windows 10

Sắp tới, vào năm 2017, tốc độ cập nhật Windows 10 sẽ nhanh hơn 65%

cvswlslvyaaepoj-1478254690 Tóm lại, điều này có nghĩa tất cả được xử lý từ Microsoft, không thông qua thiết bị, giúp giảm bớt gánh nặng cho CPU. Microsoft hứa hẹn sẽ giới hạn những mối quan tâm về tốc độ cập nhật Windows 10 thông qua bản cập nhật Creators Update mà hãng phát hành vào đầu