dự án công nghệ

Airbus chuẩn bị thử nghiệm “taxi bay” không người lái

vahama-1478496265 “Trong khoảng 10 năm nữa, chúng ta sẽ có những sản phẩm mới cách mạng hóa việc di chuyển trong đô thị cho hàng triệu người”, Lyasoff nhận định. Một chiếc taxi bay không người lái được phát triển bởi người khổng lồ không gian Airbus đã đi thêm một bước đến gần thực tế