Facebook

Facebook sẽ ưu ưu hình thức trải nghiệm video trên di dộng

facebook-camera-header-1478326987 Zuckerberg cũng nói công ty của anh rồi sẽ đưa trải nghiệm video lên toàn bộ các ứng dụng của mình và thực hiện những bước đi cần thiết để giúp mọi người chia sẻ theo nhiều cách đa dạng và dễ dàng hơn. Facebook trên di động trong tương lai gần sẽ dành sự