những doanh nghiệp hoạt động bền vũng nhất năm 2016

Tập đoàn Vingroup được vinh danh doanh nghiệp phát triển bền vững 2016

vingroup-doanh-nghiep-phat-trien-ben-vung-2016_1 Trong đó, Vingroup thuộc nhóm 10 doanh nghiệp xuất sắc, đứng đầu danh sách hoạt động phát triển bền vững tốt nhất. Ngày 8/11/2016, tại Hà Nội, sau nhiều nỗ lực toàn diện về tăng trưởng, trách nhiệm xã hội, lao động và môi trường – Tập đoàn Vingroup đã được vinh danh là 1