Chủ Nhật, 24 Tháng Chín, 2023

Chính sách bảo mật

Điều 1: Thu thập thông tin

Tin đặc biệt sẽ thu thập địa chỉ IP và các thông tin web tiêu chuẩn khác của bạn như: loại trình duyệt, các trang bạn truy cập trong quá trình sử dụng dịch vụ, thông tin về máy tính & thiết bị mạng v.v… cho mục đích phân tích thông tin phục vụ việc bảo mật và giữ an toàn cho hệ thống.

Điều 2: Lưu trữ & Bảo vệ thông tin

Hầu hết các thông tin được thu thập sẽ được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin về IP và các thông tin trên web khác bằng những hình thức như: mật khẩu, tường lửa, mã hóa cùng các hình thức khác và chỉ cấp phép việc truy cập và xử lý dữ liệu cho cơ quan chức năng khi được yêu cầu.

Điều 3: Sử dụng thông tin

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.

Điều 5: Chia sẻ thông tin với bên thứ ba

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin máy tính thu thập được của bạn cho các bên thứ 3 trừ khi buộc phải tuân thủ theo các quy định pháp luật hoặc khi có yêu cầu từ cơ quan công quyền có thẩm quyền.

Điều 6: Thay đổi chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này có thể sẽ được thay đổi theo thời gian.