Chủ Nhật, 24 Tháng Chín, 2023

Thẻ: ấn vàng của vua Minh Mạng triều Nguyễn