Thẻ: buổi hòa nhạc mang tên “Một khối vì hòa bình”