Thứ Hai, 5 Tháng Mười Hai, 2022

Thẻ: đạt kỷ lục hơn 10 tỷ đô la Mỹ