Thứ Năm, 24 Tháng Mười Một, 2022

Thẻ: hành khách nước ngoài đầu tiên từ Đài Bắc